Bezpečnost letadel

Na bezpečnosti letadel se podílejí výrobci, piloti i cestující. Mezinárodní civilní letecká organizace (ICAO) vytvořila vytvořila program mezinárodního kontrolního auditu. Tento letecký bezpečnostní program představuje dohodu, že smluvní státy ICAO musí povinně provádět pravidelné a systematické kontroly. Provádí se audity osobních licencí, leteckého provozu a letecké způsobilosti.

Levné letenky do Anglie | Letenky do Londýna | Letenky do Paříže

Praktické tipy pro noční lety VFR

Piloti kvalifikovaní pro létání v noci si mohou užít delší čas strávený ve vzduchu, a také je menší provoz a méně turbulencí, o fantastických výhledech na světla měst nemluvě. V severních šířkách je nezapomenutelným zážitkem létání pod Aurorou Borealis (severní polární záře). Noční létání je vzrušující, ale přináší více nebezpečí než kterým musí piloti čelit za denního světla. Z tohoto důvodu je vyžadován zvláštní trénink.

I zkušení piloti by měli pamatovat na tyto věci:

Létejte nejméně 300 metrů nad překážkami a v minimální výšce nad terénem specifikované ve vaší mapě.

Protože při přistání používate pouze přistávací světla, přestanou fungovat, když je budete nejvíc potřebovat (klasický Murphyho zákon :)). Trénujte přistání bez světel dokud v tom nebudete dokonalí.

Nebezpečí hypoxie (nedostatek kyslíku) stoupá při nočním letu nad 1 500 metrů. Připomeňte si symptomy, abyste je mohli okamžitě rozpoznat.

Mějte alespoň jedno záložní světlo, nejlépe na svém těle. Když se vybijou baterie ve vaší kapesní svítilně a váš záložní zdroj je mimo dosah ve vašem leteckém vaku, nemůže to být považováno za zálohu. Nechte všechna světla ztlumená a pečujte o zachování svého nočního vidění.

Pokud je to možné, začněte let krátce po setmění, abyste mohli zkušební let dokončit za denního světla, kdy je snažší zjistit problémy.

Navíc ke všem důvodům, proč byste neměli létat v přímé blízkosti neřízeného letiště za denního světla, máte další důvod v noci – nemusíte být na správném letišti. Vizuální identifikace je ve tmě mnohem těžší a předtím než začnete přistávat, měli byste si ověřit, že jste na správném letišti a správné přistávací dráze.

Letenky do Německa | Levné letenky do Dublinu | Letenky do Irska

Předem zjistěte, jestli mají váš cíl cesty a alternativní letiště světla na přistávací dráze a zda je možné, aby je aktivoval pilot.

Nebezpečí prostorové dezorientace stoupá především v noci. Například pozemní světla a hvězdy mohou splynout a zmást vás tak, že se odchýlíte z přímočarého letu bez změny výšky. I když letíte VFR, měli byste často porovnávat vaše vnější vizuální reference s přístroji. Řiďte se podle přístrojů, pokud se údaje rozcházejí.

Vzlety a přistání jsou v noci mnohem náročnější, protože zem se zdá být níž než skutečně je. To znamená, že vyhýbání se překážkám a výpočet sestupové dráhy mohou být těžší. Kontrolujte sestupovou rychlost a, pokud je to možné, použijte světla VASI/PAPI.

Hlavou otáčejte pomalu a plynule, abyste minimalizovali nebezpečí dezorientace.

Letadla a bezpečnostní předpisy

Státy mají vlastní letecké bezpečnostní předpisy, které obsahují soubor standardů pro leteckou inspekci. Frekvence leteckých inspekcí je stanovena různými způsoby. Frekvence kontrol bezpečnosti letadel by měla být stanovena podle počtu vzletů a přistání nebo podle nalétaných hodin. Když má letadlo nalétáno 1 000 hodin, obvykle se rozebere a znovu složí. Veškerá bezpečnostní údržba letadla musí být zdokumentována. Osobám zodpovědným za bezpečné fungování letadel je poskytnut obsáhlý trénink letecké bezpečnostní údržby.